London: Georgia Davis u 9 mjeseci izgubila više od 90 kilograma

  • PXL_22_06_2009 - 13.36.00 - SUNFEA - SWS_Georgia_Davis_04

  • PXL_22_06_2009 - 13.36.03 - SUNFEA - SWS_Georgia_Davis_08

  • PXL_22_06_2009 - 13.36.04 - SUNFEA - SWS_Georgia_Davis_07

  • PXL_22_06_2009 - 13.35.56 - SUNFEA - SWS_Georgia_Davis_02

  • PXL_22_06_2009 - 13.35.59 - SUNFEA - SWS_Georgia_Davis_03

  • PXL_22_06_2009 - 13.36.01 - SUNFEA - SWS_Georgia_Davis_05

  • PXL_22_06_2009 - 13.36.04 - SUNFEA - SWS_Georgia_Davis_09