Zbog oslikanih 330 m zid grafita Marine Parade najduži je takav zid u Velikoj Britaniji