Kirkcaldy: Slomila gležanj prije odlaska na Jamajku, a sad će umrijeti

  • PXL_22_08_2008 - 13.43.51 - SUNGLA - jg_legs_4

  • PXL_22_08_2008 - 13.43.51 - SUNGLA - jg_legs_4(2)

  • PXL_22_08_2008 - 13.43.51 - SUNGLA - jg_legs_4(1)

  • PXL_22_08_2008 - 13.42.57 - SUNGLA - jg_legs_5