Pobuna za kulturu inspirirana školskim prosvjedima za klimu