Haddington: Postavljeni zečji nasipi za zaštitu od poplava