Aktivisti ispred Westministera gdje je forum o nekonvencionalnom tržištu nafte i plina