Brighton: Nakon izaska iz izolacije građani su prvo otišli na pivu