Akvafonija Navida Navaba i Michaela Montanaroa na umjetničkom festivalu Sonica