Rim: Papa Franjo na susretu sa 150 000 članova Neokatekumenskog puta