Napulj: Izložen FIAT chroma u kojoj je ubijen sudac Giovanni Falcone sa svojom pratnjom