Dezinfekcija ulica Rima u borbi protiv koronavirusa