Rim: Zbog novih regulacija zabranjeno sjedenje na stepenicama ispred crkve Trinita dei Monti