Washington: George W. Bush gleda u Pentagon na putu prema New Yorku, 14.9.2001.