Washington: George H.W. Bush proglašava članove kabineta Vlade, 12.1.1989.