Washington: Bush stariji na pregovorima o proračunu, 15.5.1990.