St. Tropez: 12.05.1971. Vjenčanje Mick Jaggera i Biance Perez-Mora Macias