Draganić: Policijska kontrola na zatvorenoj autocesti kod Nove Gradiške, 08.12.1994.