Brooks i Biden na najavi anti-kriminalne inicijative američkog predsjednika Clintona, 1993.