Martin Luther King, američki baptistički svećenik, aktivist za građanska prava