San Diego: Republikanska nacionalna konvencija 1996. godine