Zagreb: Portret Šime Vlajkija, direktora marketinga Večernjeg lista, 31.1.1996.