Zagreb: Danijela Martinović, pjevačica, 16.11.1997.