Nastup Ive Robića u KD Vatroslav Lisinski 12.12.1992.