Hrvoje Turkovič, filmski kritičar i teoretičar, 15.06.1999.