Davor Ljubić, direktor turističke agencije G-Tour Međugorje i organizator Hodočašća u Svetu zemlju