Zagreb: Građani kupovinu obavili sa zaštitnim maskama