Tradicionalno sušenje smokava na starinski način u dalmatinskom naselju Baćina