Prosvjedni skup Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH