Podgorica: Ministarski sastanak o prelasku država Zapadnog Balkana na čistu energiju