Na području grada Vrgorca tijekom noći napadalo 30-ak cm snijega