Makarska: Spuštanje snježne granice niz južne padine Biokova