Makarska: Instalacija spomenik ljubavi na poluotoku sv. Petar privlači pažnju prolaznika