Predstavljanje Zlatne medalje grad u Madrid zbog njihovog "uzornog ponašanja" tijekom pandemije