Pula: 'Polje makova' smješteno oko novog kružnog toka