Maribor: 19. skokovi u vodu sa Starog mosta na Dravi