Ljubljana: Članovi Združene ljevice prosvjedom se solidarizirali sa stanovnicima Grčke