Kredarica: Zamjena mjernih aparat na najvišoj slovenskoj metereološkoj postaji