Berlin: Jose Samaniego, regionalni koordinator za situaciju u Venezueli za UNHCR