Parkirna mjesta diljem Njemačke na jedan dan postaju javni park