Braunlage: Osvijetljene sobe hotela Maritim-Berg tvore oblik jelke, simbola gradskog grba