Ranč Toma Cruisea u Tellurideu u Koloradu prodaje se za 39.500.000 dolara