Pariz: Područje Notre-Dame zaštićeno dok traju pripreme za uklanjanje otrovnog olova