Obalna parkirališta Hauts de France zatvorena su zbog epidemije koronavirusa