Smanjuje se broj umrlih od koronavirusa u državi New York