Greta Thunberg neće se pojaviti na Konferenciji UN-a o klimatskim promjenama