U Belgiji se zatvorenik sam zatvorio u ćeliju i tri zatvorenika držao za taoce