Belgija: Radnici pogrebnog poduzeća za vrijeme pandemije koronavirusa