U Napulju prosvjeduju radnici umjetničkog i zabavnog sektora