Zagovornici nezavisnosti Katalonije šetnjom obilježili nacionalni dan